BIM modelių naudojimas rengiant šio UAB „Elmoris“ gamybinio pastato techninį projektą leido parinkti optimalius projektinius sprendimus. Gamybiniame pastate viena iš svarbiausių projektuojamų dalių yra technologijos dalis, todėl remiantis šios dalies BIM modeliu, buvo užtikrinta visų kitų projekto dalių integracija ir suderinamumas.