Vienas iš pagrindinių tikslų projektuojant naująjį PST biurų pastatą buvo užtikrinti maksimalų BIM technologijų panaudojimą techninio projekto rengimo stadijoje, taip pat sudaryti sąlygas tęstiniam BIM technologijų naudojimui darbo projekto rengimo stadijoje, statybos bei statinio naudojimo ir priežiūros etapuose. Pasirenkat techninio projekto projektuotojus didelis dėmesys buvo skiriamas jų gebėjimams dirbti su BIM technologijomis bei galimybėms sukurti kokybišką BIM turinį.