Projekto aprašymas

Rengiant Klaipėdos Vyriausiojo policijos komisariato pastato ir Areštinės pastato darbo projektą, išspręsta daug specifinių, su pastatų paskirtimi susijusių reikalavimų bei problemų.

Klaipėdos Vyriausiojo policijos komisariato pastato bei greta komponuotos Areštinės pastato konfigūraciją ir planinį-tūrinį sprendimą sąlygoja sklypo konfigūracija, jo vieta urbanizuotoje miesto teritorijoje, aplinkinis užstatymas bei inžinerinė infrastruktūra. Klaipėdos Vyriausiojo policijos komisariato pastatas – penkių aukštų, su rūsiu ir techniniu aukštu ant stogo.

Vyriausiojo policijos komisariato pastato patalpos projektuojamos ir išdėstomos pastate atsižvelgiant į Vyriausiojo policijos komisariato atitinkamų skyrių ar tarnybų vykdomas funkcijas, galimus lankytojų srautus ir jų intensyvumą, skyrių specifinius reikalavimus. Areštinės pastatas trijų aukštų, su techniniu rūsiu ir techniniu aukštu ant stogo. Pastato planinė struktūra, įranga bei apdaila numatyti pagal detalius reikalavimus, kuriais vadovaujantis projektuojamos analogiškos paskirties patalpos.

01

Užsakovas

AB „Turto bankas“

03

Projekto plotas

16187 m2

02

Statybų kaina

-

04

TP projektuotojas

UAB“ COWI Lietuva“

Pagrindinį dėmesį skiriame estetiškai,
kokybiškai ir prieinamai architektūrai.